Convocatorias de listas de reserva en curso

Categoría: Ayudanta/e de cocina (Grupo V) en Gran Canaria.Desplegar

Categoría: Ayudanta/e de cocina (Grupo V) en Tenerife.Desplegar

Categoría: Titulada/o Medio (Valorador/a) (Grupo II) en Fuerteventura.Desplegar

Categoría: Titulada/o Medio (Valorador/a) (Grupo II) en Gran Canaria.Desplegar

Categoría: Titulada/o Medio (Valorador/a) (Grupo II) en Tenerife.Desplegar